KONTAKT

Skontaktuj się z nami

KONTAKT

Do dyspozycji naszych Gości jesteśmy codziennie w godz. 9 – 20. Zapraszamy do kontaktu

REGULAMIN Domu Wczasowego DUNAJEC:

 1. Pokój w Domu Wczasowym DUNAJEC wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu zaczyna się od 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o 12.00 w dniu wyjazdu.
 3. Celem potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku. Wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie podczas rezerwacji.
 4. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Pozostała kwota należna za pobyt regulowana jest na miejscu w dniu przyjazdu, w razie skrócenia terminu pobytu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 6. Gość Domu Wczasowego DUNAJEC po przyjeździe zobowiązany jest do okazania dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość celem zameldowania.
 7. W przypadku odmówienia okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, właściciel może odmówić wydania klucza do pokoju.
 8. Godziny wydawania posiłków: śniadanie 8.30 – 10.00, obiadokolacja 16.00 – 17.30.
 9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość Domu Wczasowego DUNAJEC powinien zgłosić do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 10. Domu Wczasowy DUNAJEC uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę wolnych pokoi.
 11. Domu Wczasowy DUNAJEC ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  4. w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 12. Dla dzieci do lat 3 – pobyt jest bezpłatny (bez dodatkowych świadczeń).
 13. Gość powinien zawiadomić właścicieli Domu Wczasowego … o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu i nie później jak w dniu przybycia.
 14. Gość Domu Wczasowego … ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 15. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić czy drzwi zostały zamknięte.
 16. Gość Domu Wczasowego DUNAJEC nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 17. Osoby niezameldowane w Domu Wczasowym DUNAJEC, mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 18. W Domu Wczasowym DUNAJEC obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 20. Na terenie całego obiektu (poza wydzielonymi i specjalnie oznakowanymi do tego celu miejscami) obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 21. Jeśli gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie domu, może zostać z niego usunięty.
 22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane za dodatkową opłatą na adres wskazany przez Gościa.
 23. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
 24. Na terenie budynku obowiązuje zakaz poruszania się w butach narciarskich i snowboardowych. Sprzęt sportowy (narty, deski snowboardowe, rowery itp.) gość obowiązany jest przechowywać w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.